Patenty

Do roku 2021 má vlnová délka51platné patenty, včetně14 patenty na vynálezy a37 užitné vzory;vlastní8 autorská práva k softwaru

pn (3)
pn (1)
pn (2)